Φροντιστήριο Φλωροπούλου
Γεννηματά 56 & Σαράφη Αγ. Ιωάννης,
55132 Καλαμαριά
Τηλέφωνο   2310 384 074

Όραμα

 

Βασικοί στόχοι του οργανισμού στα επόμενα χρόνια είναι η διατήρηση του εκπαιδευτηρίου στiς πρώτες θέσεις της Θεσσαλονίκης, η συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της διδακτέας ύλης και των εκπαιδευτικών εργαλείων και εμπειριών, νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων, η ενίσχυση της εικόνας του σχολείου, η εδραίωση του brand name, η αναβάθμιση της τεχνολογίας και η προώθηση της κουλτούρας του οργανισμού, μιας κουλτούρας μάθησης, πολιτισμου, σεβασμού, υπευθυνότητας, ευθύνης, δημιουργικότητας, ενθουσιασμού και συνεχούς βελτίωσης.